OCHRONA PRZED SKAŻENIEM MIKROBIOLOGICZNYM BUDYNKÓW

Mikrobiologiczne skażenie budynków.
Czym jest wywoływane?

Zjawisko skażenia budynków jest coraz częstszym problemem nękającym właścicieli przeróżnych obiektów. Ma ono wpływ zarówno na wygląd elewacji jak i zdrowie osób przebywających w budynkach. Główną grupą mikroorganizmów pojawiających się na elewacjach są glony, niektóre grzyby oraz porosty.
Źródłem ich występowania są zarodniki, znajdujące się w powietrzu, wodzie i glebie oraz terenach zielonych. Przenoszone są przez wiatr, deszcz, człowieka oraz zwierzęta. Wystarczy, że w strukturze muru pojawi się podwyższona wilgotność i nie będzie ona eliminowana ruchem powietrza. Temperatura nie zawsze odgrywa kluczową rolę, gdyż spotkamy gatunki rozwijające się nawet w temperaturach minusowych, najwięcej gatunków rozwija się jednak w warunkach podwyższonej wilgotności i w temperaturach dodatnich do ok. 25'C.
Czynniki wywołujące skażenie elewacji:
- zwiększone stężenie zarodników w powietrzu spowodowane bliskim usytuowaniem drzew
- podwyższona wilgotność względna powietrza, która sprzyja rozwojowi mikroorganizmów, zjawisko to powodują blisko usytuowane zbiorniki wodne
- pożywka dla rozwoju mikroorganizmów, którą jest kurz komunikacyjny i przemysłowy, który zawiera związki organiczne
- wady wykonawcze, konstrukcyjne
- uszkodzenia występujące w powłoce zewnętrznej budynku

Czynniki przyspieszające wzrost mikrobiologiczny:
- wysoka wilgotność podłoża i powietrza
- niektóre warunki pogodowe (częste opady)
- wysokie stężenie zarodników w otaczającym środowisku
- słabe nasłonecznienie elewacji
- określona temperatura otoczenia dla większości organizmów, idealna temperatura to +14 - 35'C
- związki organiczne znajdujące się w podłożu
- odczyn podłoża tj. pH około 5,5-8
- chropowata struktura powierzchni, na której łatwiej osadzają się zarodniki oraz kurz

Skutki skażenia mikrobiologicznego elewacji:
Pierwszym podstawowym skutkiem jest niszczenie powłoki zewnętrznej ściany w wyniku reakcji biochemicznych spowodowanym wzrostem skażenia co zatym idzie pogorszenie estetyki wyglądu elewacji przez powstanie plam i wykwitów. Wzrost grzybów i glonów powoduje rozkład chemiczny materiału (tyknu, farby) tworzącego zewnętrzną powierzchnię budynku, a zarazem osłabienie parametrów danej masy wykończeniowej.
Zapobieganie występowania niepożądanego zjawiska:
- podczas projektowania powinno się dobierać takie rozwiązania techniczne oraz materiały, które gwarantowałyby zabezpieczenie obiektu przed nadmiernym zawilgoceniem i niepożądanymi zjawiskami ubocznymi
- wykonawca obiektu powinien bezwzględnie przestrzegać wszelkich wymogów sztuki budowlanej i respektować wskazówki producenta związane z nakładaniem poszczególnych składników systemu
- obiekt powienien być eksploatowany zgodnie z przeznaczeniem, powinno się dokonywać właściwej jego konserwacji i renowacji oraz usuwać wszelkie awarie związane z zawilgoceniem budynku

Technologia usuwania alg i grzybów z elewacji
Prace dezynfekcyjne należy zaplanować w ciepły, suchy, słoneczny dzień.

1. Powierzchnię fasady należy jednokrotnie pokryć preparatem do dezynfekcji "REVCO ALGON", używając do tego celu pędzla lub wałka.
2. Po przeschnięciu preparatu należy mechanicznie oczyścić ścianę z alg, grzybów i porostów używając do tego celu szczotki.
3. Powierzchnię oczyszczonej fasady należy ponownie pokryć preparatem "REVCO ALGON" stosując 1l. na 7-9 m2. Po drugiej dezynfekcji ściany należy odczekać 24 godziny aby środek spełnił swoje zadanie tzn. zneutralizował zarodniki.
4. Wyschniętą powierzchnię malować dwukrotnie "ELEWACYJNĄ FARBĄ AKRYLOWĄ" lub "REVCO SIL" z dodatkową 2% zawartością preparatu przeciw algom i grzyb.

Ochrona przed skażeniem mikrobiologicznym

Dzięki produktom firmy MATRES REVCO można skutecznie usuwać przyczyny powstawania grzybów i glonów na elewacji, ale i zapobiegać temu zjawisku.

REVCO ALGON - preparat grzybobójczy przeznaczony do usuwania skażenia mikrobiologicznego na zewnątrz budynków. Skutecznie zwalcza grzyby, glony, porosty i mchy na podłożach betonowych, kamiennych, drewnianych, elewacjach wykonanych z tynków mineralnych i polimerowych oraz powłokach malarskich dobrze związanych z podłożem.

ELEWACYJNA FARBA AKRYLOWA, lub REVCO SIL - farby o zastosowaniu zewnętrznym przeznaczone do ochronno-dekoracyjnego wykonania powłok malarskich budynków, są doskonałym zabezpieczeniem przed skażeniem mikrobiologicznym. Znajdują zastosowanie jako pokrycie podłoży z betonu, tynków akrylowych, mineralnych cementowych i cementowo-wapiennych.