SYSTEMY DOCIEPLEŃ

SYSTEM DOCIEPLEŃ AWTERM
INSTRUKCJA WYKONANIA OCIEPLENIA SYSTEMEM "AWTERM"
z zastosowaniem płyt z wełny mineralnej

A) System dociepleń AWERTEM zapewnia obniżenie kosztów ogrzewania, umożliwia dobranie grubości izolacji cieplnej w zależności od potrzeb, likwiduje mostki termiczne, jest paroprzepuszczalny i niepalny. Nadaje się do wszystkich budynków, na wszelkie znane podłoże. Podłoże powinno być nośne, czyste, równe i suche. Bardzo chłonne podłoże należy zagruntować preparatem MURIMPREGNER firmy "Matres Revco". Powłoki i powierzchnie luźno przylegające należy zeskrobać, ubytki uzupełnić. Prace dociepleniowe należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza oraz podłoża od 5°C do 25°C. Ściany należy osłaniać przed bezpośrednim działaniem słońca i wiatru. Na docieplenie powinny być stosowane płyty tynkonośnej wełny mineralnej, hydrofobizowanej o gęstości minimum 135 kg/m3 o grubości od 2 do 15 cm i wymiarach 50 cm x 100 cm.

B) Przed przystąpieniem do mocowania płyt, tam gdzie nie ma podłoża zamocować listwy cokołowe o grubości warstwy izolacyjnej. Mocowanie płyt wykonywać klejem ASPOL OS-1. Klej należy nakładać na całej krawędzi płyty oraz 6 do 8 placków równomiernie rozłożonych na jej powierzchni. Następnie płytę przyłożyć do ściany i docisnąć do żądanego położenia. Ilość i sposób nałożenia zaprawy klejowej powinna być tak dobrana by uzyskać równomierne przyklejenie co najmniej 60 % powierzchni izolacji. Zużycie kleju powinno wynieść około 5 kg/m2. Wzmocnienie mocowania klejem wykonać kołkami rozporowymi z rdzeniem stalowym w ilości co najmniej 8 szt. na 1 m2. Po mocowaniu płyt wyrównać ich powierzchnię zaprawą ASPOL OS-1 warstwą około 3 mm zużywając około 4 kg/m2. Naroża okien i drzwiowe zazbroić paskami siatki z włókna szklanego o wymiarach 50 cm x 30 cm. Teraz powinna nastąpić przerwa technologiczna 24 godz. W następnej kolejności wykonać warstwę zbrojną. W tym celu klej ASPOL OS-1 najlepiej biały nanieść przy pomocy pacy zębatej 10/12 mm na przygotowaną powierzchnię izolacyjną,. W tak naniesioną zaprawę klejową należy wtopić siatkę z włókien szklanych. Siatkę nakładać pasami z zachowaniem 10 cm zakładu. Na narożach budynku siatkę owinąć obustronnie na szerokość 20 cm. Wtopioną siatkę należy zaszpachlować na gładko. Grubość tej warstwy powinna wynieść około 2 mm, a zużycie kleju ASPOL OS-1 biały około 3 kg/m2. Po 3-dniowej przerwie technologicznej przystępujemy do nałożenia ostatniej warstwy, a mianowicie tynku mineralnego ASPOL A-100 o grubości 2, 3 lub 4 mm lub fakturowej zaprawie tynkarskiej ASPOL Roll Putz.

Zużycie materiałów na 1 m2 ściany:
Zaprawa klejowa ASPOL OS-1 do mocowania - 5 kg
Płyty z wełny mineralnej - 1 m2 Kołki rozporowe - 8 szt.
Zaprawa klejowa ASPOL OS-1 na wyrównanie - 4 kg
Zaprawa klejowa ASPOL OS-1 biały do klejenia siatki - 3 kg
Siatka z włókna szklanego - 1,1 m2
Tynk strukturalny ASPOL A-100 (2 mm) - 3 kg (3 mm) - 4 kg (4 mm) - 5 kg lub
fakturowa zaprawa tynkarska ASPOL Roll Putz - ok. 2,5 kg

SYSTEM DOCIEPLEŃ ASTERM

INSTRUKCJA WYKONANIA OCIEPLENIA SYSTEMEM "ASTERM"

1. Ocieplenia wykonuje się styropianem samogasnącym, sezonowanym marki M 20 tzn. o gęstości od 15 do 20 kg/m3. Podłożem do wykonania ocieplenia w tym systemie może być beton, mur z cegły, różnego rodzaju pustaków betonowych lub kamienia naturalnego. Mogą być też ściany tynkowane tynkiem cementowym i cementowo-wapiennym. Ważne, aby podłoże nie byto kruche i osypujące się. Podłoże osłabione należy oczyścić mechanicznie, zmyć i zagruntować środkiem gruntującym firmy "MATRES REVCO".

2. Ocieplenie należy zakładać powyżej 30 cm od poziomu gruntu mocując listwę cokołową, która ułatwi układanie styropianu i stanowi wykończenie elewacji od dołu.

3. Po przygotowaniu kleju OS-1 szarego, zgodnie z instrukcją zawartą na opakowaniu, nakładamy go na płytę styropianową o wymiarze 0,5x1,0 m w ilości co najmniej 6 placków i pasma obwodowego na krawędzi płyty. W przypadku równych ścian klej można nakładać bezpośrednio na ścianę przy pomocy pacy zębatej. Płyty przyklejamy do ściany układając je cegiełkowe. W przypadku zaleceń projektanta stosuje się mocowanie dodatkowe przy pomocy dybli plastikowych w ilości powyżej 4 szt./m2. Głębokość osadzania dybią powinna wynosić co najmniej 5 cm w warstwie konstrukcyjnej ściany.

4. Po zawiązaniu kleju tj. po co najmniej 24 godz. można przystąpić do zeszlifowania papierem ściernym ewentualnych nierówności styropianu. Czynność ma duży wpływ na uzyskanie prostych powierzchni.

5. Warstwę zbrojoną wykonujemy klejem Aspol OS-1 białym, który jest doskonałym podłożem pod białe cienkowarstwowe tynki strukturalne. Przygotowany zgodnie z instrukcją klej Aspol OS-1 biały nanosimy na powierzchnię styropianu pacą zębatą o szerokich zębach. W nałożony klej zatapiamy siatkę zbrojącą układając ją na zakład 10 cm, a na narożnikach 15 cm. Wierzch siatki szpachlujemy na gładko. Grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić minimum 3 mm. Siatka powinna być całkowicie zakryta klejem.

6. Ostatnim etapem w systemie ocieplania "ASTERM" jest wykonanie cienkowarstwowego tynku szlachetnego, mineralnego Aspol o grubości 2, 3 lub 4 mm. Przygotowany tynk zgodnie z instrukcją zawartą na opakowaniu nanosimy cienką warstwą o grubości zawartego kruszywa. Masę nanosimy stalową pacą nierdzewną. Natomiast wygładzenie i nadanie odpowiedniej frakcji wykonujemy pacą plastikową. Przed rozpoczęciem kładzenia tynku należy '-rozplanować sobie przerwy technologiczne, aby ukryć je w detalach architektonicznych. Pracę na jednolitym podłożu należy prowadzić w sposób ciągły, metodą "mokre na mokre". W przypadku konieczności przerwania pracy należy wykończoną płaszczyznę zakończyć ostrą krawędzią wykorzystując do tego taśmę samoprzylepną. Oprócz tynku Aspol A-100 polecamy tynk Aspol Roll-Putz oraz tynki żywiczne firmy "Matres Revco". Nakładanie i strukturowanie tynków mineralnych i żywicznych przebiega jednakowo. Wykonywanie prac może być prowadzone w temperaturach od +5°C do 25°C oraz w osłonie przed bezpośrednim nasłonecznieniem, silnym wiatrem i deszczem.