WYROBY DLA PRZEMYSŁU

REVCO TIX
Produkt: Gruntująca i nawierzchniowa, szybkoschnąca na powietrzu biała farba tiksotropowa, oparta na nowoczesnej żywicy alkidowej. Posiada znakomite właściwości kryjące. Odznacza się półmatową powłoką o wysokiej trwałości i elastyczności oraz odporności na warunki atmosferyczne. Podczas malowania hydrodynamicznego, np. ram okiennych w pionie, nie tworzy zacieków.
Zastosowanie: Do przemysłowego malowania hydrodynamicznego powierzchni drewnianych eksploatowanych wewnątrz i na zewnątrz. Szczególnie zalecana do malowania stolarki budowlanej jak drzwi i okna oraz elementów konstrukcji budowlanych.
Podłoże: Malowana powierzchnia powinna być sucha i dokładnie oczyszczona.
Użytkowanie: Przed użyciem farbę dobrze wymieszać. Rozprowadzać równomiernie natryskiem hydrodynamicznym. Na powierzchnię nanosić w 1-2 warstwach. Drugą warstwę nanosić po 6 godz. W razie potrzeby farbę można rozcieńczyć benzyną ekstrakcyjną o zakresie temp. wrzenia 92-116°C lub ksylenem (max. 5%).
Świadectwa badań: PZH nr HK/B/2234/03/97
Wydajność: około 12m2/l
REVCOL KK
Produkt: Wodoodporny klej dyspersyjny do stolarki okiennej. Jest klejem tworzącym spoinę z utwardzaczem REVCOL KU jak również bez utwardzacza. Bez utwardzacza spoina REVCOL KK spełnia normę niemiecką D2, natomiast z utwardzaczem spełnia normę D4 wg DIN EN 204.
Zastosowanie: Do klejenia drewna twardego i miękkiego. Szczególnie zalecany przy produkcji klejonej kantówki okiennej i drzwiowej, połączeń konstrukcyjnych, przy produkcji okien i drzwi oraz połączeń elementów drewnianych silnie obciążonych mechanicznie, pracujących w wysokiej temperaturze i wilgotności.
Dane techniczne: Baza - dyspersja polioctanu winylu Ciała stałe [%] - 48 +/-1 Gęstość [g/cm3] - 1,09 Lepkość [mPas] mierzona metodą Brookfilda RVT - 22.000 +/-4.000 Wartość pH - 5,5 - 6.5 Minimalna temp. tworzenia się błony klejowej (MTB) - ok. +5°C Czas otwarty - ok. 10 min. Szybkość wiązania spoiny - > 2N/mm2 po 2,5min. i > 4 N/mm2 po 5min. Wytrzymałość spoiny po gotowaniu w wodzie - > 8N/mm2. Żywotność kleju po dodaniu utwardzacza - 3-4 dni. Proporcje stosowania utwardzacza REVCOL KU - na 100 części wagowych kleju przypada 5 części wagowych utwardzacza.
Podłoże: Dokładnie osuszone i oczyszczone.
Użytkowanie: Klej nanosić za pomocą typowego sprzętu do nanoszenia kleju jak: pędzel, szpachla, dysza, walec. Stosować narzędzia i części stykające się z klejem ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej. Po dodaniu utwardzacza do kleju, zawartość opakowania intensywnie wymieszać i zużyć w ciągu 3-4 dni.
Świadectwa badań: PZH nr 1/B-1226/97
Wydajność: 100 - 150 g/m2
REVCOL PQ
Produkt: Wodoodporny klej dyspersyjny do paneli podłogowych i klejonki. Jest klejem tworzącym spoinę bez utwardzacza jak również z utwardzaczem Desmodur DA. Bez utwardzacza spoina REVCOL PQ spełnia normę niemiecką D3, natomiast z utwardzaczem spełnia normę D4 wg DIN EN 204 i jest odporna na gotowanie w wodzie. Spoina kleju REVCOL PQ z utwardzaczem jest szczególnie wytrzymała mechanicznie w skrajnie trudnych warunkach, w wysokiej wilgotności i temperaturze.
Zastosowanie: Do klejenia drewna twardego i miękkiego. Szczególnie zalecany przy produkcji przemysłowej drewnianych paneli podłogowych oraz połączeń elementów drewnianych silnie obciążonych mechanicznie, pracujących w wysokiej wilgotności i temperaturze.
Dane techniczne: Baza - dyspersja polioctanu winylu z grupami reaktywnymi Ciała stałe [%] - 50 +/-1 Gęstość [g/cm3] - 1,09 Lepkość [mPas] mierzona metodą Brookfilda RVT - 12.000 +/-3.000 Wartość pH - 2,5 - 4,0 Minimalna temp. tworzenia się błony klejowej (MTB) - ok. +4°C Czas otwarty - ok. 7 min. Szybkość wiązania spoiny - > 2N/mm2 po 2,5min. i > 3,9 N/mm2 po 5min. Wytrzymałość spoiny po gotowaniu w wodzie - > 7,4N/mm2. Żywotność kleju po dodaniu utwardzacza - 8 godzin. Proporcje stosowania utwardzacza DESMODUR DA - na 100 części wagowych kleju przypada 5 części wagowych utwardzacza.
Podłoże: Dokładnie osuszone i oczyszczone.
Użytkowanie: Klej nanosić za pomocą typowego sprzętu do nanoszenia kleju jak: pędzel, szpachla, dysza, walec. Stosować narzędzia i części stykające się z klejem ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej. Po dodaniu utwardzacza do kleju, zawartość opakowania intensywnie wymieszać i zużyć w ciągu 8 godzin.
Świadectwa badań: PZH nr HKB/2234/02/97
Wydajność: 100 - 150 g/m2 * szt./p - ilość sztuk na palecie EUR * szt./zgrz - ilość sztuk w zgrzewce